Slått konkurs av konkursbo etter at elektrikerfirma gikk konkurs

Mannen lånte penger av elektrikerfirma, men betalte ikke tilbake. Dermed gikk firmaet konkurs. Nå er mannen selv slått konkurs.

Det var konkursboet til et elektrikerfirma på Jæren som begjærte at en mann i 40-årene fra Stavanger ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et gjeldsbrev datert 6. november 2017 basert på et lån fra elektrikerfirmaet på 700.000 kroner til mannen. I etterkant av dette har lånet blitt økt flere ganger slik at skyldig beløp er opplyst å være på 1.072.035 kroner.

I september i fjor gikk elektrikerfirmaet konkurs, blant som en følge av at det ikke hadde fått inn det utestående beløpet. Den 20. juni i år aksepterte konkursboet til elektrikerfirmaet en betalingsplan der Stavanger-mannen skulle betale 110.000 kroner i tre måneder før han skulle betale inn 742.035 kroner den 17. oktober i år.

Mannen betalte 110.000 kroner ved en anledning og 60.000 kroner ved en annen anledning med lovnad om at det resterende ville betalt ved neste forfall. Siden det har betaling ikke funnet sted.

LES OGSÅ: Ølsted gikk konkurs

Dermed begjærte konkursboet til elektrikerfirmaet mannen konkurs.

I rettsmøtet som mandag ble avholdt i Stavanger tingrett opplyste mannen at han ønsker å gjøre opp for seg og at han venter på en betaling på 300.000 euro fra utlandet.

Han ba derfor om å få utsettelse. Konkursboet til elektrikerfirmaet motsatte seg dette og viste til at det ikke er lagt fram noe dokumentasjon eller garanti på at denne utbetalingen vil finne sted.

Stavanger tingrett la til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten viste også til at det er holdt utleggsforretning mot med intet til utlegg. Dermed la retten til grunn at mannen er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Hege Merete Oftedal er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli avholdt den 28. november i år.

LES OGSÅ: Konkurs mann må punge ut til bank

LES OGSÅ: Slo mann konkurs da han ikke fikk pengene sine