Skulle pusse opp – sørget for å få sendt fakturaene til firmaet sitt

En 54 år gammel mann må i fengsel for økonomisk kriminalitet.

54-åringen fra Stavanger er styreleder og største aksjonær i en betydelig håndverksbedrift i distriktet og nylig møtte han i retten tiltalt for økonomisk kriminalitet. Blant annet måtte han svare for grov økonomisk utroskap.

Dette ved at han i perioden fra 21. juni 2013 til den 30. oktober 2015, i egenskap å være styreleder i foretaket, i uberettiget vinnings hensikt fikk tre leverandører til å utstede uriktig fakturaer.
Fakturaene ble utstedt til firmaet der 54-åringen er styreleder, men dreide seg om arbeid som var gjort på hans private bolig.

Det er snakk om tre fakturaer, der et rørleggerfirma har fakturert kroner 517.722 kroner. I tillegg har et elektrikerfirma fakturert 175.000 kroner og et byggefirma 399.999 kroner, noe som gjør at samlet unndratt beløp utgjør 1.092.741 kroner.

LES OGSÅ: Daglig leder i stort Klepp-firma dømt til fengsel

Skatt og moms

«Fakturaene var uriktige idet tjenestene i realiteten gjaldt hans private bolig og var foretaket og foretakets prosjekter uvedkommende. Handlingen anses som grov særlig hensett til beløpets størrelse og at det foreligger brudd på den særlige tillit som følger med hans stilling», heter det i siktelsen.

Saken gikk som en tilståelsesdom der 54-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Stavanger tingrett.

Han ble også dømt for å ha unndratt inngående merverdiavgift med 218.553 kroner, samt henholdsvis 117.001, 64.126 og 58.061 kroner unndratt skatt i 2013, 2014 og 2015.

Det var Skatteetaten som anmeldte forholdene etter at det ble gjennomført kontroll av det aktuelle firmaet i slutten av 2016.

LES OGSÅ: Tok penger fra eget firma

Negative konsekvenser

54-åringen forklarte i retten at det vil få negative konsekvenser for virksomheten han er en del av, dersom han må sone en lengre fengselsstraff.

«Retten finner ikke å kunne tillegge vekt i formildende retning at det kan få negative konsekvenser for virksomheten, dersom siktede som ledende og sentral person av driften blir fraværende som følge av soning i fengsel. Slik retten ser det må de allmennpreventive hensyn som krever en streng reaksjon overfor denne type lovbrudd i næringslivet, vektes tyngre enn de personlige og selskapsmessige konsekvenser straffen vil få», heter det i dommen fra Stavanger tingrett.

LES OGSÅ: – Grov økonomisk utroskap førte til konkurs i hundeforening

Tilsto etter bokettersyn

54-åringen tilsto allerede da det ble foretatt bokettersyn i firmaet og retten kom til at han skulle få strafferabatt for dette. Blant annet ble det vist at 54-åringens medvirkning hadde lettet etterforskningen av saken, samt gitt en prosessøkonomisk gevinst.

Dermed ble straffen satt til ni måneders fengsel.

I tillegg fikk han inndratt 786.773 kroner til fordel for statskassen.

LES OGSÅ: To varetektsfengslet for grov økonomisk utroskap