Annonse
Foto: Tore Bruland

Skulle importere vin – gikk konkurs før de fikk startet opp

Et firma som skulle importere vin og brennevin har gått konkurs.

Annonse
Roganytt

Det var firmaet Ageisco Group AS som har vært i Stavanger tingrett og begjært sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.

Firmaet har holdt til i Kannik og er registrert under bransjen butikkhandel med vin og brennevin.

LES OGSÅ: Fikk ikke utsettelse – enda et byggefirma slått konkurs

Formålet med virksomheten er dog mer sprikende i form av at Ageisco Group AS har oppgitt å drive med følgende: «Skal gjøre alle virksomheter som mennesker trenger, generelt servicer, telekommunikasjon, kjøpe og selge alle varer, importert og eksportert. Vi planlegger også å etablere industrier i framtid».

Ageisco Group AS opplyste i retten at den samlede gjelden er på 46.700 kroner og at det ikke finnes aktiva i selskapet.

LES OGSÅ: Selskap bak butikk på M44 har gått konkurs

Stavanger tingrett la opplysningene fra Ageisco Group AS til grunn og kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til betalingsvanskene ikke var av forbigående art og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

LES OGSÅ: Båtfirma har gått konkurs

Advokat Edvard Årstad er oppnevnt som bostyrer og skiftesamling er berammet til den 22. mars i år.

Ifølge Årstad har selskapet ikke hatt noen virksomhet og kom aldri i drift før de måtte melde oppbud.

Annonse