Skole gikk konkurs

Fredag var slutt for et firma som har drevet med undervisning.

Det var firmaet Smartstudy AS som var i Stavanger tingrett fredag og meldte oppbud.

Smartstudy har holdt til i Ipark på Ullandhaug og har drevet med blant annet norskundervisning og undervisning rettet mot fagbrev for voksne innvandrere uten norsk grunnskole­eksamen.

Smartstudy AS omsatte for litt over ni millioner kroner i 2018 og fikk samme år et resultat på 16.000 kroner før skatt. Ifølge proff.no har firmaet hatt 15 ansatte.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

LES OGSÅ: Tacofirma ble slått konkurs

Stavanger tingrett kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Hege Merete Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 17. januar neste år.

LES OGSÅ: Kafé gikk konkurs

LES OGSÅ: Artist slått konkurs