Skiltfirma slått konkurs

Betalte ikke arbeidsgiveravgift.

Det var Kemneren i Stavanger som mandag begjærte at firmaet Nøtteskall Reklame AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 500.045 kroner som har sin bakgrunn i skyldig arbeidsgiveravgift.

Ingen fra Nøtteskall Reklame AS møtte til rettsmøtet i Stavanger tingrett og det forelå ikke opplysninger om gyldig fravær.

Firmaet har holdt til i Stavanger og levert hele spekteret fra store LED-belyste bokstaver til små dørskilt, innendørs infoskilter, bildekor og folie til kontorlokaler.

Kunder har blant annet vært Kolumbus, DNB, DSD og Vinmonopolet.

LES OGSÅ: Matbutikk gikk konkurs

Nøtteskall Reklame AS omsatte i 2018 for litt over 1,7 millioner kroner og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 333.000 kroner.

Retten kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkerens framstilling var uriktig og la denne til grunn.

Stavanger tingrett kom også til saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten kom også til at det ikke er grunn til å anta skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 25. juni.

LES OGSÅ: Bakeri gikk konkurs

LES OGSÅ: Kafé slått konkurs