Illustrasjonsfoto.

Skal ha vært i utlandet og svindlet Nav for barnetrygd, kontantstøtte og overgangsstønad

Kvinne skal ha fått utbetalte penger hun ikke hadde krav på.

Det er politiadvokat Cecilie Tonning som har tatt ut tiltale mot en 42 år gammel kvinne.

Den lyder på at hun i perioden fra 1. september 2017 til 31. mai 2019 fra en registrert bostedsadresse i Stavanger søkte om og mottok uberettigede ytelser for barnet sitt. Dette ved at hun og barnet oppholdt seg i utlandet i flere lengre perioder.

LES OGSÅ: Skal ha kommet med uriktig informasjon og valgt å svindle Nav

Ifølge tiltalen skal kvinnen ha fått utbetalt 235.197 kroner i overgangstønad, 17.628 kroner i utvidet barnetrygd, 11.808 kroner i barnetrygd og 45.000 kroner i kontantstøtte som hun ikke hadde krav på. Samlet unndratt beløp er på 309.633 kroner.

«Forholdet anses som grovt særlig hensett beløpets størrelse og at det er begått over en lengre periode», heter det i tiltalen.

Saken skal opp i Stavanger tingrett 12. mai i år.

LES OGSÅ: Svindlet Nav, forsto at «det ble feil» og at «han var ute å kjøre»

LES OGSÅ: Mann svindlet Nav – merket ikke at han fikk 9000 kroner i dagpenger hver 14. dag