Skal ha oppgitt falsk identitet og fått utbetalt 1,6 millioner kroner av Nav

Kvinne skal ha valgt å svindle Nav.

Det er statsadvokat Bente Rullestad-Jansen som har tatt ut tiltale mot en 37 år gammel kvinne.

Den går på at hun i perioden fra 1. mars 2015 til 13. mars 2016 skal ha forledet ansatte i Nav ved å benytte falsk identitet, slik at hun urettmessig fikk utbetalt barnetrygd, sykepenger, foreldrepenger, dagpenger og
arbeidsavklaringspenger med til sammen 1.651.366 kroner som hun ikke hadde krav på. 

Tiltalen lyder også på at hun skal ha gitt falsk forklaring til offentlig myndighet.

LES OGSÅ: Valgte å svindle Nav – det ble en uvane

Dette ved hun skal ha unnlatt å opplyse til Nav at hun hadde oppgitt falsk identitet og uriktige opplysninger ved innreise til Norge, ved søknad om oppholdstillatelse, samt ved inngåelse av ekteskap og senere navneendring.

Ifølge tiltalen skal dette gitt et uriktig uttrykk om at hun hadde lovlig oppholdstillatelse og at hun var medlem av folketrygden.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning til Nav når saken skal opp i retten i september i år.

LES OGSÅ: Ba Nav-ansatt om å «brenne i helvete» da han fikk jobb

LES OGSÅ: Kjøpte bil med forfalsket betalingsbekreftelse fra Nav