Sjømatfirma gikk konkurs

Et firma som har drevet med sjømat gikk mandag konkurs.

Det var firmaet Norwegian Crab AS som mandag var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Norwegian Crab AS har hatt som formål å drive med eksport av sjømat og har holdt til på Jørpeland.

Firmaet opplyste i retten å ha en gjeld på 19.000 kroner og at selskapets aktiva ikke har noen verdi.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

LES OGSÅ: Reklamebyrå gikk konkurs

Retten kom også til at Norwegian Crab AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Stavanger tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Edvard Årstad er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 15. august i år.

LES OGSÅ: Bonde konkurs – hadde en gjeld på 51 mill.