Sjalu mann slo med flaske

Ble skikkelig sur da mann tok følge med kjæresten.

Natt til den 27. mai i år var en 30 år gammel mann på byen i Stavanger sammen med kjæresten. Etter noen uoverensstemmelser kom de fra hverandre og omkring klokken 03.30 gikk kjæresten alene hjemover til boligen sin på Storhaug.

På samme tidspunkt syklet fornærmede hjemover. Han ble oppmerksom på kvinnen, som han ikke kjente fra før, ved Magasin Blaa og spurte om de skulle ta følge. Kvinnen svarte da at hun skulle hjem til sin kjæreste, og hun hadde på et tidspunkt også telefonisk kontakt med 30-åringen.

Mens kvinnen og fornærmede henholdsvis gikk og syklet på fortauet mellom verksallmenningen og Bekhuskaien kom plutselig 30-åringen løpende mot dem med en vinflaske i hånden. Ifølge dommen fra Stavanger tingrett hadde han sett at fornærmede snakket med kjæresten og han var sjalu.

Da han kom fram til stedet hevet han flasken og slo mot fornærmede.  Han klarte å snu seg unna slik at flasken traff skulderen i stedet for hodet.

LES OGSÅ: Kvinne tagget på skole

Kom seg unna

Etter et basketak kom fornærmede seg unna. Han spurte da hva 30-åringen drev med.

Det førte til at 30-åringen på nytt sprang mot fornærmede, noe som førte til at fornærmede sprang lenger unna.

30-åringen snudde og sparket til fornærmedes sykkel før han gikk av gårde sammen med kjæresten og knuste flasken med stor kraft i bakken.

30-åringen husket lite fra hendelsen og retten kom til at den skulle legge fornærmedes forklaring til grunn.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at fornærmede kunne ha blitt utsatt for en alvorlig skade dersom 30-åringen hadde truffet ham i hodet med flasken.

LES OGSÅ: Hadde 454 tusenlapper under madrassen – nå kan han se langt etter pengene

Uprovosert

Retten fant det også skjerpende at volden framsto som uprovosert og uten rasjonell foranledning. «Selv om tiltalte var sjalu gjorde han ikke et forsøk på å avklare hvorfor fornærmede gikk ved siden av kjæresten før han slo», heter det i dommen.

Samtidig la retten vekt på at 30-åringen i retten hadde tilstått forholdet og at han hadde gitt uttrykk for anger overfor fornærmede.

LES OGSÅ: Avslørt av meldinger som beskrev overgrep mot datteren

– Skulle lære

Fornærmede forklarte også i retten at han ikke anmeldte hendelsen for at 30-åringen skulle straffes og komme i fengsel, men for at 30-åringen skulle lære, slik at noe lignende ikke skjedde igjen.

Retten kom til at volden i utgangspunktet kvalifiserte til 21 dagers ubetinget fengsel, men under noe tvil kom den til at 30-åringen skulle dømmes til 30 timer samfunnsstraff.

Odd Rune Torstrup, 30-åringens forsvarer, sier at hans klient ble svært glad da han fikk denne dommen.

– Han har lovet meg at han aldri skal gjøre noe galt i framtiden. Han har lært, sier Torstrup til RA.

LES OGSÅ: Banket mann som dro opp kjolen til kona