Annonse
Den østeuropeiske lastebilen fikk ikke kjøre videre før denne lasten var sikret bedre. Foto: Statens vegvesen

Sjåføren måtte sikre denne lasten bedre

84 kjøretøy ble kontrollert av Statens vegvesen på Krossmoen mandag.

Annonse
Roganytt

Av de 84 lastebilene var det 20 av dem de fem kontrollørene fra Statens vegvesen valgte å sjekke nærmere.

Kontrollørene sjekket vekt, avgifter, lastsikring, kjøre/hviletid, teknisk- og dokument-kontroll.

Seks kjøretøy hadde skriftlige mangler.

Tre kjøretøy fikk bruksforbud, som betyr at mangler på rettes opp før man kan kjøre igjen.

Et bruksforbud var manglende sikring av lasten.

Et annet kjøretøy fikk bruksforbud for feil med fartsskriver. Denne lastebilen ble kjørt direkte til verksted.

En annen lastebil var for lang, og fikk ikke kjøre videre før lengden var lovlig.

Det ble gitt to advarsler for brudd på kjøre/hviletids-reglene.

Det ble også gitt skritlige mangler for henholdsvi lys, defekt eksosanlegg, feil med fartsskriver og feil med ABS-bremser.

Det ble gitt et gebyr på 500 kroner for manglede dokument.

Annonse