Annonse
Her ble det overlastgebyr. Foto: Statens vegvesen

Sjåføren fikk kjøreforbud for dette

Lasten måtte sikres forsvarlig og forskriftsmessig før videre kjøring.

Annonse
Roganytt

Det var i alt 93 kjøretøy inne på kontrollplassen. 42 kjøretøy ble valgt ut for ytterligere kontroll på E39 Sokn kontrollstasjon mandag mellom klokken 12.00 og klokken 19.30, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Dokumentkontrollen viste at det var mangelfull dokumentasjon i forbindelse med løyvepliktig godstransport, resultatet ble bruksforbud inntil det kunne framlegges lovpålagte dokumenter.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på fem kjøretøy. Resultat ble mangellapp med frist for utbedring av feilene.

Bremsetestene viste mangelfull bremsevirkning på tre kjøretøy. Et kjøretøy som hadde alvorlige mangler på bremsesystemet ble ilagt kjøreforbud og pålegg om reparasjon av bremsefeilen før videre kjøring. Sjåføren blir i tillegg anmeldt for forholdet.

Dårlig sikt

Det ble ilagt kjøreforbud til tre sjåfører som kjørte med sikthindrende gjenstander i frontvindu med pålegg om å fjerne gjenstandene før videre kjøring.

Vektkontrollen avdekket at en kjøretøykombinasjon var overlastet i forhold til det som er lov til å kjøre med på offentlig vei.

Fire sjåfører fikk kjøreforbud på grunn av for dårlig lastsikring. Lasten måtte sikres forsvarlig og forskriftsmessig før videre kjøring.

Det ble ilagt én skriftlig advarsel til en sjåfør som hadde brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

ADR-kontrollen (kontroll med transport av farlig gods på vei) viste at en sjåfør ikke hadde med seg alle de dokumenter som kreves ved slik transport. Transporten kunne først fortsette når riktige dokumenter kunne framvises.

Annonse