Sikkerhetsfirma gikk konkurs

Et firma som har drevet med vakt- og sikkerhetstjenster har gått konkurs.

Det var både Skatt Vest, Kemneren i Stavanger og en tidligere arbeidstaker som begjærte Pro Con Security AS og Pro Con Services AS konkurs.

Når det gjaldt Pro Con Security AS var kravet på 114.471 kroner i skyldig moms og 994.541 kroner i skyldig arbeidsgiveravgift.

Videre var det et krav mot Pro Con Services AS 106.604 kroner i skyldig moms og 783.466 kroner i skyldig arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og tvangsmulkt.

De to Pro Con-selskapene ligger på Bekhuskaien i Stavanger og har drevet med blant annet vektertjenester, havnesikring, vakthold og havnearbeid og har vært den største leverandøren av fortøyningstjenester i Stavanger-regionen.

LES OGSÅ: Mobilfirma slått konkurs

Gikk nedover

Pro Con Services AS omsatte i 2016 for omkring fire millioner kroner og fikk samme år et negativt resultat før skatt på nesten 2,6 millioner kroner.

Pro Con Services AS fikk samme år et resultat på 7,1 millioner kroner og et resultat før skatt på 852.000 kroner.

Styreleder i begge selskapene opplyste i retten at de hadde jobbet med røde tall siden 2016, noe som da medførte permitteringer og oppsigelser.

Vedkommende forklarte at ting så lovende ut opp mot slutten av 2017, men i 2018 har det igjen gått nedover.

LES OGSÅ: Hestetransport slått konkurs

Flere lønnskrav

Selskapenes revisor fikk også ordet i rettsmøtet og viste også til at det forelå flere lønnskrav i saken og at selskapene har en underdekning på 3,3 til 3,5 millioner kroner.

Retten kom til at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldnerne som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten la også til grunn at begge selskapene var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringene til følge var til stede.

Advokat Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer i begge selskapene og skiftesamlinger vil bli avholdt den 23. oktober i år.

Bie sier til RA at det har vært drift i selskapet av hensyn til kundene.

– Det har kommet fire aktører på banen med tanke på en eventuell overtakelse av Pro Con-firmaene. Når det gjelder dette må jeg få en avklaring av dette i løpet mandag formiddag. Vil ingen overta dem, blir vi nødt til å stenge dørene, sier Bie til RA.

LES OGSÅ: Mobilfirma slått konkurs