Sexbutikk på kjøpesenter slått konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Lyst & Lek AS ble slått konkurs.

Lyst & Lek AS skiftet for noen dager siden navn til LL Maxi AS og har drevet butikken Passionfruit på kjøpesenteret Maxi i Sandnes.

Bakgrunnen for konkursbegjæringen var et krav på 138.526 i skyldig moms som var en rest etter en delvis innbetaling tidligere i mai.

I Jæren tingrett ble det opplyst at kravet fra Skatteetaten ikke bestrides og at selskapet ikke klarer å betale kravet i dag.

Lyst & Lek AS opplyste også i retten at det er usikkert når kravet kan betales og at gode likvide måneder bruker å være juni, august og november.

LES OGSÅ: Klesgigant gikk konkurs

Det ble også opplyst at varelageret per 31. desember 2018 var på 219.000 kroner og det er solgt en del etter dette. Det er også kjøpt inn varer på forskudd.

Lyst & Lek AS har hatt fem ansatte og omsatte i 2017 for 4,2 millioner kroner. Firmaet fikk samme år et negativt resultat før skatt på 175.000 kroner.

Firmaet opplyste også at de har utestående husleie på 200.000 kroner og at de ikke motsatte seg at det ble åpnet konkurs i selskapet. Jæren tingrett viste til at det er holdt utleggsforretning mot Lyst & Lek AS med intet til utlegg.

Dermed ble det lagt til grunn at firmaet er insolvent og at vilkårene for å konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Per Asle Ousdal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 26. juni i år.

LES OGSÅ: Bilfirma slått konkurs

LES OGSÅ: Butikk i kjøpesenter gikk konkurs