Illustrasjon.

Servitør serverte og valgte å svindle Nav

Mannen opplyste at han jobbet 52 timer. Korrekt antall var 1138 timer.

En mann møtte nylig i Stavanger tingrett tiltalt for trygdebedrageri.

I perioden fra 4. april 2016 til 28. mai 2016 opplyste han på meldekortene han sendte til Nav at han jobbet 52 timer, selv om han faktisk hadde jobbet 1138 timer i den aktuelle perioden, blant på flere utesteder i Stavanger som servitør.

På denne måten fikk han utbetalt 183.042 kroner i dagpenger som han ikke hadde krav på.

Mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i retten og retten kom også til at han hadde handlet med forsett.

LES OGSÅ: Blakk kokk valgte å svindle Nav

På grunn av beløpets størrelse kom retten til at han skulle dømmes for grovt trygdebedrageri og at allmennpreventive hensyn tilsier at det må reageres strengt i slike saker.

Retten kom til at beløpet var for stort til at det kunne reageres med samfunnsstraff.

LES OGSÅ: Mistet jobben, hadde sur kone og valgte å svindle Nav

Samtidig ble det lagt vekt på at saken var blitt noe gammel uten at mannen kunne lastes for dette.

Det ble også lagt noe vekt på hans uforbeholdne tilståelse og at han frivillig er i ferd med å betale tilbake det aktuelle beløpet.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 21 dager.

LES OGSÅ: Dro til Thailand og valgte å svindle Nav for dagpenger

LES OGSÅ: – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav