Serveringssted gikk konkurs

Hadde en gjeld på 900.000 kroner som de ikke klarte å betale.

Det var firmaet Cateringselskapet AS som var i Jæren tingrett og meldte oppbud.

Dette er navnet på stedet som er kjent som Villmarksenteret AS på Ålgård.

1. mars i år skiftet Villmarksenteret AS navn til Cateringselskapet AS og bare noen dager etter dette ble det meldt oppbud i firmaet.

Vilmarksenteret har holdt til i Skurvebakkane 16 og har blant annet drevet med kurs- og konferansevirksomhet, cateringvirksomhet, selskap og søndagsmiddager fra lokalene sine.

LES OGSÅ: Utested gikk konkurs

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 900.000 kroner og at selskapet har en anslått verdi på 125.000 kroner.

Firmaet omsatte i 2017 for 3,7 millioner kroner og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 191.000 kroner.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at det antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt den 11. april.

LES OGSÅ: Pizzasted gikk konkurs

LES OGSÅ: Spisested gikk konkurs