Foto: Tore Bruland

Selskap bak Prix-butikk er konkurs

Fredag var det slutt for et selskap som har drevet en Prix-butikk i distriktet.

Det var et aksjeselskap med adresse i Hillevåg som var i retten og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.

Aksjeselskapet har drevet Prix-butikken i Sandvikveien 1 i Hillevåg.

LES OGSÅ: Håndverkerfirma har gått konkurs

Skyldneren opplyste at den samlede gjelden er på 950.000 kroner og at selskapets aktiva ikke har noen verdi.

Skyldneren opplyste også at virksomheten er innstilt og at det ikke er noen ansatte.

I 2015 omsatte butikken for 41,7 millioner kroner og hadde et negativt resultat på 861.000 kroner.

LES OGSÅ: Filmprodusent har gått konkurs

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke var av forbigående art og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Erik Årstad er oppnevnt som bostyrer og skiftesamling vil bli avholdt den 11. januar i år.

LES OGSÅ: Frisør i Stavanger har gått konkurs

Årstad sier til RA at driften av Prix-butikken ble overtatt av et annet driftsselskap innenfor Coop-konsernet i september i år.

– Disse overtok også de ansatte i butikken, sier Årstad til RA.