Kvadrat omsatte for 2.3 milliarder i løpet av 2017. Det er en oppgang på 4.46 prosent sammenlignet med 2016. Hos Kvadrat, og flere andre kjøpesentre, er det stor optimisme også for 2018. Foto: Ekatarina Obuhova

Selskap bak kleskjeder gikk konkurs

Tirsdag gikk et selskapet bak to store kleskjeder konkurs.

I mai i år var klesgiganten Conseptor AS, som står bak kleskjeder som Lene V og Solid, i Haugaland tingrett og meldte oppbud.

Tirsdag var selskapet Ismasi Invest AS og meldte oppbud.

Ismasi Invest AS har vært morselskap for Conseptor-selskapene og Solid-selskapene, samt selskapet The Basic Shop AS.

Lokalt har Solid hatt butikker både på Kilden og på Kvadrat.

LES OGSÅ: Klesgigant gikk konkurs

Ifølge en pressemelding fra Conseptor skjedde oppbudet etter en storkundekollaps.

– Konkursen har sin årsak i konkurs hos konsernet største kunde, et netthandelsselskap i Tyskland. Conseptors danske datterselskap CNS Group A/S satt med et betydelig varelager som var bestilt av dette selskapet, samt utestående
fordringer mot kunden, het det i pressemeldingen.

Ismasi Invest AS opplyste i retten å ha en gjeld på 32,9 millioner kroner. Det ble også opplyst at selskapets aktiva har en anslått verdi på 25.000 kroner, at virksomheten er innstilt  og atv det er ingen ansatte i selskapet.

Haugaland tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

LES OGSÅ: Sexbutikk på kjøpesenter slått konkurs

Retten kom også til at selskapet antas å være ut av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Egil Horstad er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den  15. august i år.

LES OGSÅ: Bakeri slått konkurs

LES OGSÅ: Dagligvarebutikk slått konkurs