Seks førere anmeldt etter kontroll

Oppga at det var ren sløvhet som gjorde at han ikke hadde satt i kontakten.

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon på E 39 ved Helleland lørdag.

Av de 68 kjøretøyene som var inne på kontrollplassen ble 32 kjøretøy plukket ut til nærmere kontroll med disse resultatene:

Tre førere blir anmeldt og kan vente seg et forelegg fra politiet grunnet kjøring med tilhengere med defekte bremselys. Felles for disse var at det ikke var mulig for kjøretøyene bak å oppdage bremselysene når de bremset.

Én fører blir anmeldt for og ikke ha noe fungerende lys bak på tilhengeren sin, føreren oppga selv at det var ren sløvhet som gjorde at han ikke hadde satt i kontakten til lysene. Fører kan vente seg et forelegg i posten fra politiet i nærmeste fremtid.

Én fører blir anmeldt for kjøring med overlast. 

Én fører ble anmeldt for kjøring uten innsatt sjåførkort som registrere kjøre og hviletiden i lastebilen.

Tre kjøretøy fikk bruksforbud grunnet manglende sikring av gods.

LES OGSÅ: Fikk ikke kjøre videre

Ett kjøretøy fikk bruksforbud og måtte skifte dekk på kontrollplassen, dekket var revnet på innsiden og utgjorde da en trafikksikkerhetsrisiko.

To kjøretøy var for tunge og fikk hver sitt overlastgebyr, gebyrene var på 4600 kroner og 5600 kroner.

Det ble også skrevet ut fire gebyr for å ikke medbringe kjetting.

Ett vogntog fikk bruksforbud da det var lenger og bredere en tillatt.

To vogntog fikk bruksforbud og pålegg om forskriftmessig merking av langt kjøretøy.

LES OGSÅ: Bobiler fikk ikke kjøre videre

LES OGSÅ: Kjørte rundt med 2400 liter flybensin på tilhenger uten bremser