Annonse

Saueklipper slått konkurs

En saueklipper har blitt slått konkurs.

Annonse
Roganytt

Det var Skatt Vest som begjærte at en mann i 40 årene ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav 186.212 kroner i skyldig merverdiavgift, renter og gebyr.

Mannen har hatt et enkeltpersonforetak som har drevet med saueklipping.

LES OGSÅ: Datafirma gikk konkurs

Skyldneren erkjente i retten å ha den aktuelle gjelden til Skatt Vest.

Han opplyste også at han ikke hadde noen eiendeler og at han ikke vet hvor mye gjeld han har totalt.

LES OGSÅ: Takstfirma konkurs

Virksomheten er igangværende, men det er ingen ansatte i firmaet.

Skyldneren erkjente at han var insolvent og motsatte seg ikke at det ble åpnet konkurs.

Haugaland tingrett viste til at det var et forfalt krav mot skyldneren som det ikke var stilt betryggende sikkerhet for.

LES OGSÅ: Distribusjonsfirma slått konkurs

Retten viste også til at det var holdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg.

Dermed la retten til grunn at han var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

LES OGSÅ: Byggevarefirma konkurs

Advokat Ole Johan Berge er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 18. oktober i år.

LES OGSÅ: Selskap bak spisested slått konkurs

Annonse