Salgsfirma slått konkurs

Onsdag var det slutt for et firma som har drevet med salg.

Det var Skatteetaten og Kemneren i Stavanger som begjærte at firmaet Mbox AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 130.562 kroner som har sin bakgrunn i skyldig moms, tvangsmulkt og forskuddsskatt.

Mbox AS har holdt til på Løkkeveien og har drevet med salg og rådgivning innenfor salg og markedsføring.

LES OGSÅ: Dagligvarebutikk slått konkurs

Skyldneren erkjente å skylde det aktuelle beløpet og opplyste at firmaet ikke har midler til å betale gjelden og ifølge Mbox AS har de også gjeld til flere kreditorer utover gjelden til kemneren og Skatteetaten.

Skyldneren har erkjent å være insolvent og det er også holdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg.

Dermed la Stavanger tingrett til grunn at Mbox AS er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 15. august i år.

LES OGSÅ: Kjøkkenfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Sjokoladefabrikk slått konkurs