Sakkyndige om Varhaug-drapet: – Er tilregnelig og kan ikke utelukke framtidig vold

De rettspsykiatriske sakkyndige har konkludert med at 19-åringen som er tiltalt for å ha drept Sunniva Ødegård var strafferettslig tilregnelig da drapet fant sted.

Store deler av torsdag ble brukt på de rettspsykiatriske sakkyndige.

Det er overlege i psykiatri, Tor Ketil Larsen, og psykologspesialist Dan Tungland som har vært oppnevnt av retten og disse ga retten en omfattende redegjørelse om hvordan de har undersøkt 19-åringen høsten.

Sunniva Ødegård ble drept den 29. juli i fjor og de første undersøkelsene av 19-åringen fant sted noen dager senere i begynnelsen av august.

De sakkyndige har konkludert med at 19-åringen hadde psykotiske symptomer på handlingstidspunktet og månedene forut. Dette ved at han hørte stemmer og opplevde seg forfulgt.

LES OGSÅ: Varhaug-drapet: – 19-åring ikke psykotisk

Fire uker

– Dette skyldes en rusindusert psykose og ikke en primærpsykose. Det betyr at han ikke har vært psykotisk i rettspsykiatrisk forstand, sa Tungland.

Forutsetningen for en rusindusert psykose er at symptomene forsvinner i løpet av en periode på fire uker.

Ifølge Tungland og Larsen mener de at 19-åringen ikke har vært psykotisk etter den første fireukersperioden og dette er også underbygget av en observasjon foretatt på sikkerhetsavdelingen på Sandviken sykehus i Bergen i oktober og november i fjor.

Her har daværende overlege Anders Hartwig konkludert med at 19-åringen ikke var psykotisk mens han var hos dem og mandatet deres var nettopp å observere om han var dette.

Det er på det rene at 19-åringen har fått diagnosen paranoid schizofreni i mars/april i år.

LES OGSÅ: Varhaug-drapet: – Søkte etter drap, tortur og overgrepsbilder

Stress

Ifølge Larsen er det ikke uvanlig at dette kan skje, blant annet i form av et utsettes for press og stress.

Ifølge Larsen viser også nyere undersøkelser at det er betydelig risiko for at personer som har hatt en rusutløst psykose kan utvikle en primærpsykose, særlig dersom den rusutløste psykosen kommer som en følge av bruk av cannabis.

Ifølge de sakkyndige har bevisførselen vist at 19-åringen har røykt mye hasj de siste to årene forut for drapet.

Da han ble pågrepet viste prøvene svært høye verdier av THC, det aktive virkestoffet i cannabis, i kroppen.

LES OGSÅ: Varhaug-drapet: – Jeg fikk tanker om å drepe noen

Risikovurdering

De sakkyndige har også foretatt en voldsrisikovurdering med tanke på fare for framtidig vold.

Konklusjonen er at dette er usikkert, men at de ikke kan utelukke en risiko for framtidig vold særlig ved bruk av rusmidler.

Rettssaken fortsetter fredag og da er det aktor, Nina Grande, forsvarer Tor Inge Borgersen og Harald Øglænd, familiens bistandsadvokat som skal komme med sine prosedyrer.

Da saken gikk i Jæren tingrett kom retten til at han skulle dømmes til forvaring i elleve år med en minstetid på syv år i samsvar med aktor straffeforslag.

Tor Inge Borgersen har ført flere vitner som mener at 19-åringen hadde en primærpsykose da handlingen fant sted og vil trolig legge ned påstand om at hans klient blir dømt til overføring til tvungent psykisk helsevern.

LES OGSÅ: Brast i gråt da han forklarte seg om funn av Sunniva