Så at gutt hadde dyr jakke – bestemte seg for å rane ham

Tenkte at de skulle selge den videre.

Da saken gikk i Stavanger tingrett i desember i fjor kom retten til at de to 16-åringen skulle frifinnes.

Rogaland statsadvokatembeter anket dommen og nå har Gulating lagmannsrett kommet til at de to 16-åringens skulle dømmes for simpelt ran.

17. juni i fjor befant de to 16-åringen seg ved Tasta Senter sammen med en annen person. Fornærmede var på vei til senteret sammen med en kamerat.

16-åringene observerte fornærmede og så at han hadde en dyr jakke på seg. De bestemte seg da for å ta jakken til fornærmede med tanke på å selge den videre for å få penger for den.

Dermed gikk de bort til fornærmede og den ene av 16-åringen sa at fornærmede måtte være med dem. Fornærmede svarte nei og spurte om det var «kødd» eller lignende.

16-åringen gjentok at fornærmede måtte bli med dem og at han ellers ville få bank.

LES OGSÅ: Skal ha voldtatt jente og truet med å ringe foreldrene hennes dersom hun ikke gjorde som han sa

Ble redd

Fornærmede ønsket ikke at kameraten skulle bli involvert og ba om å gå. Han fulgte deretter etter de to 16-åringen til et sted i nærheten. Her forlangte de å få jakken og deretter genseren til fornærmede, før de ba ham om å forlate stedet.

Den ene 16-åringen tok jakken, mens den andre tok genseren, før de forlot stedet. Lagmannsretten fant det bevist at utsagnet om bank sammenholdt med den truende situasjonen ellers, framkalte alvorlig frykt for vold hos fornærmede.

«Fornærmede ble utvilsomt svært redd. Han forklarte også at han opplevde å være i en slags sjokktilstand, der han ikke hadde noe annet valg enn å bli med de tiltalte», heter det i dommen. I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at begge de tiltalte var mindreårige da ranet ble begått, og at mindreårige ikke skal dømmes til ubetinget fengsel med mindre det er særlig påkrevd.

Dermed ble begge dømt til fem måneders fengsel som ble gjort betinget mot at de gjennomfører ungdomsoppfølgning i konfliktrådet i 10 måneder.

I tillegg ble de også dømt til å betale fornærmede 15.000 kroner i oppreisningserstatning.

LES OGSÅ: – Sa at han ville p*** og at han hadde stor p***

LES OGSÅ: – Tok klærne av kvinne, la seg over henne og sa han ville ha sex