Foto: Tore Bruland

Roxel Tekniske AS gikk konkurs

Mandag var det slutt for firmaet Roxel Tekniske AS.

Like før helgen bestemte Stavanger tingrett at det skulle åpnes gjeldsforhandlinger i selskapet Roxel Tekniske AS. Dette med tanke på å få en gjeldsordning med kreditorene.

Mandag mottok Stavanger tingrett oppbudsbegjæring fra selskapet – og bakgrunnen for dette var at Roxel Teknsike AS opplyste å være insolvent.

I følge kjennelsen fra Stavanger tingrett var den beslutningen fattet etter dialog med gjeldsnemda i selskapet.

Roxel Tekniske AS for nesten 322 millioner kroner i 2018 og fikk samme år et negativt resultat på nesten 30 millioner kroner før skatt.

LES OGSÅ: Frisørsalong har gått konkurs

Roxel Tekniske har hatt 139 ansatte og har vært en teknisk totalentreprenør og servicebedrift innenfor fagene rør, ventilasjon, automasjon og elektro. Selskapet har hovedkontor i Stavanger med avdelingskontor i Tromsø og Oslo.

Roxel Tekniske AS er et av fire datterselskaper i Roxel AS.

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn – og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. I tillegg kom retten til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling er berammet den 25. november.

LES OGSÅ: Klesfirma slått konkurs

LES OGSÅ: Hotell gikk konkurs