Rørleggerfirma slått konkurs

Tirsdag var det slutt for et rørleggerfirma.

Det var kemneren i Stavanger som begjærte at rørleggerfirmaet Sv Team AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 103.465 kroner i skyldig tvangsmulkt.

Sv Team AS har holdt til på Hundvåg og ingen fra firmaet møtte opp i forbindelse med rettsmøtet tirsdag.

Stavanger tingrett kom til at det foreligger et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

LES OGSÅ: Artist slått konkurs

Retten kom også til at det ikke er grunn til å anta at firmaet kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Edvard Årstad er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 3. oktober i år.

LES OGSÅ: Storkiosk gikk konkurs

LES OGSÅ: Byggefirma slått konkurs