En 20 år gammel mann er i Jæren tingrett dømt til fire års fengsel etter at han lokket til seg en tenåring med sigaretter og voldtok ham. Foto: NTB scanpix

Rørleggerfirma har gått konkurs

Like før helgen var det slutt for et rørleggerfirma i distriktet.

Det var firmaet Altirør AS som fredag var i Jæren tingrett og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.

Oppbudet var besluttet av styret i firmaet, og i retten ble det opplyst at den samlede gjelden var 5.189.514 kroner.

LES OGSÅ: Butikk i Kilden har blitt slått konkurs

Altirør AS opplyste også at selskapets aktiva består i varelager og driftsløsøre med samlet anslått verdi på 1.850.000 kroner.

Virksomheten er nå innstilt og alle ansatte i firmaet har blitt oppsagt.

Altirør AS har holdt til i Folkvordveien i Sandnes og hadde i 2015 en omsetning på 10,4 millioner kroner.

LES OGSÅ: Spisested har gått konkurs

Samme år hadde firmaet et negativt resultat på 44.000 kroner.

Jæren tingrett la opplysningene fra Altirør AS til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

LES OGSÅ: Maskinfirma har gått konkurs

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke var av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Hege Merete Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 6. juni i år.