Foto: Tore Bruland

Rørleggerfirma har gått konkurs

Mandag var det slutt for et tradisjonsrikt rørleggerfirma i distriktet.

Det var Ole Løvås AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Rørleggerfirmaet har holdt til i Gartnerveien i Hillevåg hvor de også har hatt butikk.

Ole Løvås AS opplyste i retten å ha en gjeld på 2.752.717 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 1.596.263 kroner.

Firmaet omsatte for 12,7 millioner kroner i 2017 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 60.000 kroner.

Virksomheten fram til mandag har vært igangværende og firmaet har hatt syv ansatte.

LES OGSÅ: Utested gikk konkurs

Ole Løvås AS ble opprettet i 1938 og flyttet til Vinmonopolets lokaler i Hillevåg i 2005.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Stavanger tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 27. mars i år.

LES OGSÅ: Elektrikerfirma konkurs

LES OGSÅ: Matfirma slått konkurs