Rørleggerfirma gikk konkurs

Tirsdag var det slutt for et rørleggerfirma i distriktet.

Det var firmaet Fm Rør AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Fm Rør AS har tidligere holdt til i Sandnes, men har i det siste holdt til i Stavanger.

Firmaet har hatt tre ansatte.

Fm Rør AS opplyste i retten å ha en gjeld på 651.894 og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 264.354 kroner.

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

LES OGSÅ: Snekkerfirma slått konkurs

Retten kom også til at Fm Rør AS antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed kom retten til at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 12. juni i år.

LES OGSÅ: Oljefirma slått konkurs av ansatt

LES OGSÅ: Bilfirma slått konkurs