2492 treff for "Lokalt"

Nye smittetilfeller bekreftet, men fortsatt lave tall lokalt.

Det to personer ble registrert smittet i Stavanger, mens det var ett nytt tilfelle i Sandnes.

31 personer som er koronasmittet i Moss, tilhører samme smitteklynge. Kommunen erklærer at det er et lokalt utbrudd på gang.

Det gror godt i den lokale toppsyklingen.

Med en Sp-ordfører i spissen ønsker politikerne i Orkland i Trøndelag å innføre jaktforbud i deler av kommunen.

Skal utbedre veien for 57,2 millioner.

Regjeringen gir grønt lys for at barn og unge i idretten nå kan trene og konkurrere som normalt lokalt. Breddeidretten får derimot ingen lettelser foreløpig.