Ringte til politiet og sa at han hadde kjørt med promille

Kontaktet politiet etter kjøretur.


Kjøreturen fant sted den 26. januar i fjor omkring klokken 06.30.

Da kjørte 48-åringen fra en adresse på Våland til Stavanger universitetssjukehus til tross for at han var påvirket av alkohol og hasj.

48-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

Retten la til grunn at han hadde kjørt med en påvirkning tilsvarende over 1,2 i promille da kjøringen fant sted.

I formildende retning la retten vekt på at det var 47-åringen selv som kontaktet politiet og sa at han hadde kjørt i påvirket tilstand.

«Uten siktedes henvendelse hadde saken neppe blitt avdekket», heter det i dommen.

Straffen ble 15 dager i fengsel og en bot på 22.000 kroner.

Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

LES OGSÅ: Skal ha hatt 22 gram amfetamin i BH-en