Annonse
Mama Afrika i Hetlandsgata har nå gått konkurs. Foto: Tore Bruland

Restaurant i Stavanger konkurs

Torsdag var det helt slutt for en restaurant i Stavanger.

Annonse
Roganytt

Det var selskapet Mama Afrika AS som var i retten og ba om at sitt bo ble tatt under rettens behandling som konkursbo.

RA har tidligere skrevet at den afrikanske restauranten i Hetlandsgata har lagt ned driften.

LES OGSÅ: Slutt for restaurant i Stavanger

Nå er det imidlertid helt slutt for selskapet.

Mama Afrika AS opplyste at den samlede gjelden er på 1.095.918 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 250.000 kroner.

Mama Afrika AS opplyste også at virksomheten er innstilt og at antall ansatte som er lovlig oppsagt er ti.

LES OGSÅ: Firma i DNB Arena har gått konkurs

Stavanger tingrett valgte å legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene etter konkursloven for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

LES OGSÅ: Byggefirma konkurs med 4,1 millioner kroner i gjeld

Advokat Edvard Årstad er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 30. januar neste år.

Annonse