Gulating lagmansrett i Stavanger. Foto: Tore Bruland

Restaurant har gått konkurs

En restaurant i distriktet gikk tirsdag konkurs.

Det var restauranten Sabor Latino AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Sabor Latino har holdt til i Julie Eges gate i Sandnes og har i hovedsak drevet med latinamerikansk mat.

Sabor Latino AS opplyste i retten å ha en gjeld på 608.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 414.000 kroner.

Restauranten omsatte i 2016 for 799.000 kroner og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 492.000 kroner.

LES OGSÅ: Kebabsted slått konkurs

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art», heter det i kjennelsen.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Hogne Skjerpe er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 25. juni i år.

LES OGSÅ: Butikk på Kvadrat gikk konkurs