Illustrasjonsfoto. NTB scanpix

Restaurant gikk konkurs

Slutt for restaurant.

Det var Kongshamn AS som var i Lister tingrett og meldte oppbud.

Kongshamn AS har drevet Kongshamn Bryggerestaurant i Hidrasund.

I retten ble det opplyst at gjelden er på 1.070.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 820.000 kroner.

Firmaet omsatte for 4,1 millioner kroner i 2018 og fikk samme år et negativt resultat på 82.000 kroner.

LES OGSÅ: Spisested gikk konkurs

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn, og at skyldneren antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Arild Karlsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 25. november.

LES OGSÅ: Ølsted gikk konkurs

LES OGSÅ: Slått konkurs av konkursbo etter at elektrikerfirma gikk konkurs