Stavanger tingrett. Foto: Tore Bruland

Renholdsfirma konkurs

Tirsdag gikk et firma som har drevet med renhold konkurs.

Det var Siddis Renhold AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Der opplyste Siddis Renhold AS å ha en gjeld på 100.000 kroner og at selskapets aktiva ikke hadde noen verdi.

Stavanger tingrett kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

LES OGSÅ: Byggefirma gikk konkurs

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke var av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Erik Årstad er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 6. desember.

LES OGSÅ: Fotograf gikk konkurs