Renholder betalte ikke moms – slått konkurs

Mandag ble en 49 år gammel kvinne slått konkurs i Stavanger tingrett.

Kvinnen har drevet et enkeltpersonforetak innenfor renholdsbransjen i Stavanger.

Det er Skatt Vest som har begjært at boet til vedkommende blir tatt under rettens behandling som konkursbo.

LES OGSÅ: Gartnerfirma på Sola konkurs

Bakgrunnen for det er et krav på 86.966 kroner i skyldig merverdiavgift.

Kvinnen møtte ikke til rettsmøtet og retten konkluderte med at det ikke forelå noen opplysninger om gyldig fravær.

LES OGSÅ: Rekrutterings- og bemanningsfirma konkurs

Retten kom også til at konkursbegjæringen og innkallingen var lovlig forkynt for kvinnen både ved at papirene er lagt i postkassen hennes, og sendt som A-post, uten at sendingen har kommet i retur.

Stavanger tingrett kom til saksøkerens framstilling av saken skulle legges til grunn, og at det er et krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

LES OGSÅ: Renholdsfirma konkurs

Det ble også lagt til grunn at det ikke er grunn til å tro at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Retten kom til at vilkårene var til stede for å ta konkursbegjæringen til følge.

Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer og skiftesamling vil bli avholdt den 25. april.

LES OGSÅ: Oljeteknologiselskap i Stavanger konkurs