Rengjøringsfirma slått konkurs

Slutt for et firma som har drevet med rengjøring.

Det var Skatteetaten og Kemneren i Stavanger som begjærte at en 29 år gammel kvinne ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et samlet krav på 87.409 kroner i skatt og avgifter.

Kvinnen har drevet et rengjøringsfirma i Stavanger som et enkeltperson og ifølge kvinnen var firmaet igangværende. Kvinnen erkjente å skylde det aktuelle beløpet, men motsatte seg at det ble åpnet konkurs.

I stedet ga hun uttrykk for at hun ønsket en nedbetalingsavtale over et år.

Stavanger tingrett viste til at saksøkerne har er forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

LES OGSÅ: Slutt for restaurant

Retten la til grunn at skyldneren ikke har erkjent å være insolvent, men har opplyst at hun ikke har mulighet til å betale beløpet nå eller innen noen uker.

Stavanger tingrett viste også til at det i begynnelsen av oktober er holdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg. Dermed ble det lagt til grunn at skyldneren er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli avholdt den 12. desember i år.

LES OGSÅ: Sportsutstyrsfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Artist slått konkurs