Rengjøringsfirma slått konkurs

Tidligere denne uken var det slutt for et rengjøringsfirma.

Det var Skatteetaten og Kemneren i Stavanger som begjærte at selskapet Boxit AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 158.344 kroner i skyldig skatt, avgifter og tvangsmulkt.

En representant for Boxit AS forklarte at da morselskapet gikk konkurs i fjor hadde de en diskusjon om hva de skulle gjøre med selskapet, men de hadde ikke lenger noen myndighet og visste ikke hva de skulle gjøre.

Boxit AS har drevet med rengjøring og omsatte i 2017 for 881.000 kroner. Firmaet fikk samme år et positivt resultat før skatt på 175.000 kroner.

LES OGSÅ: Oljefirma gikk konkurs

Boxit AS erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke at det ble åpnet konkurs. Stavanger tingrett viste til at det har vært holdt en utleggsforretning mot firmaet med intet til utlegg.

Dermed ble det lagt til grunn at skyldneren er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er til stede.

Advokat Marie Eltervaag er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 19. november.

LES OGSÅ: Rekrutteringsfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Slo mann konkurs da han ikke fikk pengene sine