Rengjøringsfirma gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at en 37 år gammel kvinne fra Sandnes ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 106.812 kroner i skyldig merverdiavgift.

37-åringen har drevet et rengjøringsfirma i Sandnes som et enkeltpersonforetak.

Kvinnen møtte ikke til rettsmøtet som tidligere denne måneden ble avholdt i Jæren tingrett – og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

LES OGSÅ: Møbelfirma slått konkurs

Jæren tingrett kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkerens framstilling var uriktig og la denne til grunn.

Retten kom også til at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det ble også vist til at det er holdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg.

Dermed la Jæren tingrett til grunn at skyldneren var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Harald Øglænd er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 20. januar 2020.

LES OGSÅ: Frisørsalong slått konkurs

LES OGSÅ: Tidligere ansatte forsøkte å slå firma konkurs – det kan de angre på