Rekrutteringsfirma gikk konkurs

Fredag var det slutt for et rekrutteringsfirma.

Det var firmaet Bd Group AS som fredag var i Jæren tingrett og meldte oppbud.

Firmaet opplyste å ha en gjeld på 300.000 kroner og at selskaper er uten aktiva.

Bd Group AS har holdt til i Sandnes og har drevet innenfor bransjen utleie av arbeidskraft.

LES OGSÅ: Oljefirma gikk konkurs

Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Retten kom også til selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Harald Øglænd er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 11. november i år.

LES OGSÅ: Firma som har eid stort næringsbygg på Forus gikk konkurs

LES OGSÅ: Slo mann konkurs da han ikke fikk pengene sine