Rekrutterings- og bemanningsfirma konkurs

Fredag ble et rekrutterings- og bemanningsfirma slått konkurs i Jæren tingrett.

Det er Jæren kemnerkontor som begjært rekrutteringsfirmaet Key Team AS konkurs.

Firmaet er et rekrutterings- og bemanningsfirma som har tilbudt faglært, skandinavisk arbeidskraft til oppdrag innen en rekke bransjer og har tilholdssted i Hetlandsgata på Bryne.

LES OGSÅ: Gartnerfirma på Sola konkurs

Kravet fra kemneren er på 460.703 kroner og har sin bakgrunn i skyldig merverdiavgift, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

Styreleder i selskapet opplyste at driften av Key Team AS er igangværende og at det har én ansatt.

LES OGSÅ: Renholdsfirma konkurs

Det ble også opplyst at fem vikarer skulle ha begynt å jobbe for selskapet, og at den første av disse skulle ha begynt 15. mars.

Key Team AS opplyste å ha 6000 kroner i eiendeler, erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke åpning av konkurs.

LES OGSÅ: Kiropraktor konkurs

Retten kom til at vilkårene var til stede for å ta konkursbegjæringen til følge.

Harald Øglænd er oppnevnt som bostyrer og skiftesamling er berammet den 14. april i år.