Reiste til utlandet og valgte å svindle Nav

Mannen svindlet Nav for over 800.000 kroner.

En 51 år gammel mann møtte nylig i Stavanger tingrett tiltalt for trygdebedrageri.

Bakgrunnen for det var at han i perioden fra 25. mars 2009 fram til 14. juni 2015 sendte meldekort til Nav der han unnlot å opplyse at han i perioden oppholdt seg i utlandet uten at dette var godkjent av Nav.

Dette førte til at han fikk utbetalt 807.157 kroner i attføringspenger og arbeidsavklaringspenger som han ikke hadde krav på.

51-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i retten.

LES OGSÅ: Mistet jobben, hadde sur kone og valgte å svindle Nav

Stavanger tingrett viste også til at tilståelse ble styrket av de øvrige opplysningene i saken.

«I skjerpende retning vises det til sterke allmennpreventive hensyn som tilsier at det skal reageres strengt ved denne type bedragerier. Ordningen med attføringsstønad og arbeidsavklaringspenger er tillitsbasert, og siktede har over lang tid misbrukt denne tilliten ved å gi uriktige opplysninger, for derved å motta stønad som han ikke hadde krav på», heter det i dommen.

Retten mente at utgangspunktet for straffeutmålingen i denne saken var fengsel i ett år. Samtidig la retten vekt på lang saksbehandlingstid og mannens uforbeholdne tilståelse og dømte ham til fengsel i 120 dager.

LES OGSÅ: – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav

LES OGSÅ: Jobbet i klesbutikker og valgte å svindle Nav