Regnskapsfirma slått konkurs

Tirsdag gikk et regnskapsfirma konkurs.

Det var Skatt Vest som begjærte at firmaet Summasummarum Økonomi AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 560.000 kroner i skyldig moms noen år tilbake i tid samt tvangsmulkt.

Summasummarum Økonomi AS erkjente ikke i rettsmøtet å skylde det aktuelle beløpet da firmaet tirsdag møtte i retten.

Summasummarum Økonomi AS har holdt til i Sandnes, men virksomheten er nå innstilt og firmaet har ingen ansatte.

I kjennelsen fra Jæren tingrett heter det at regnskapsfirmaet har anført ikke har noe krav overhodet og har vist til innsendt klage vedrørende fastsettelse av bokettersyn. Dette har ført til forhøyet merverdiavgift for selskapet.

LES OGSÅ: Oljeselskap gikk konkurs

Retten fant det ikke nødvendig å gå inn på klagen og viste til at tvangsmulkten og tilleggsskatten ikke omfattet klagen.

Dermed la retten til grunn at Summasummarum Økonomi AS var insolvent.

Jæren tingrett kom også til at det ikke er grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler   – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Hogne Skjerpe er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 19. desember i år.

LES OGSÅ: Bakeriutsalg gikk konkurs