Finans Norge spår at kontantene vil forsvinne fra det norske samfunnet.

Regnskapsfirma gikk konkurs

Torsdag var det slutt for et regnskapsfirma.

Det var Håland Regnskap AS som var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

Firmaet har holdt til i Hillevåg og opplyste i retten at den samlede gjelden er på 88.292 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 30.000 kroner.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn – og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

LES OGSÅ: Bakeri gikk konkurs

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 17. august.

LES OGSÅ: Transportfirma slått konkurs

LES OGSÅ: Gårdbruker gikk konkurs