Reddet to personer ut av overtent bolig

Vedkommende er tatt med til legevakten for sjekk. I mellomtiden sjekker brannvesenets røykdykkere om det er flere personer i det brennende huset.

Klokken 11:32 fikk politiet melding om brann i en bolig i Vormedalsvegen, Moksheim. Da nødetatene ankom stedet var huset overtent.

Like etter kunne politiet melde at to personer er tatt ut av huset. Vedkommende er tatt med til legevakten for sjekk. I mellomtiden ble det omdirigering av trafikk via Moksheim skole. 

I etterkant har politiet gått fra dør til dør for å få huseiere i nabolaget til å lukke vinduer på grunn av røyk. I mellomtiden sjekker brannvesenets røykdykkere om det er flere personer i det brennende huset.