Rådyr skadd av hund

For tredje gang på fire måneder måtte kommunen denne uken ut og hente et rådyr som var jaget og skadd av en løs hund. Det måtte avlives på stedet.

Det melder Stavanger kommune på sine nettsider.

– En hund som angriper og biter rådyret påfører det store lidelser. Det er så unødvendig, og hundeloven er klar på at hundeeiere skal ha kontroll på hundene sine, sier naturforvalter Vegard Ankarstrand i kommunen.

Loven sier blant annet:

«Hunder kan være løse bare når de blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel.»

«Hunder skal alltid holdes under slikt tilsyn at de så vidt mulig hindres i å drive eller forfølge vilt»

Ankarstrand hentet tirsdag et rådyrkje med knekt fot, som måtte avlives etter å ha blitt jaget og skadd av en løs hund.

Har du kontroll uten bånd?

De tre tilfellene som er rapportert til kommunen de siste månedene skjedde ulike deler av kommunen, ett av dem i frislipp-området for hund i Sørmarka.

– Også i de fem frislippsområdene i Stavanger skal eieren ha hunden under oppsyn. Man skal hele tiden ha kontroll på hunden og kunne kalle den inn, sier naturforvalteren.

Færre påkjørte rådyr

Det er anslagsvis 500 rådyr i Stavanger. Antallet er redusert de siste årene på grunn av planlagt reduksjon av stammen. Det har blant annet ført til langt færre påkjørte rådyr enn for bare et par år siden.

– Byen har fremdeles mange rådyr, og arbeidet med å redusere bestanden pågår. Men det finnes dyr over hele kommunen, og hundeeierne må forvente å kunne møte på dem over alt, sier Ankarstrand.