Rådgivingsfirma gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Onsdag var Inspirato Group Global AS og meldte oppbud i Stavanger tingrett.

Firmaet har holdt til i Kvitsøygata i Stavanger og har drevet med rådgivning.

Inspirato Group Global AS opplyste i retten å ha en gjeld på 432.843 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi 58. 234 kroner.

Firmaet omsatte for litt over 1,5 millioner kroner og fikk samme år et resultat på 90.000 kroner før skatt.

LES OGSÅ: Matbutikk gikk konkurs

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn – og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Stavanger tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Edvard Årstad er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt den 15. juni.

LES OGSÅ: Kjøreskole gikk konkurs

LES OGSÅ: Kafé slått konkurs