Prosedyrer i Varhaug-rettssak utsatt til mandag

Først på mandag skal partene komme med sine prosedyrer i ankesaken på drapet av Sunniva Ødegård (13).

I utgangspunktet skulle statsadvokat Nina Grande kommet med sin prosedyre fredag.

Slik ble det ikke med tanke på at rettsdagen ble noe kortere enn vanlig og at de sakkyndige brukte noe mer tid enn hva som var planlagt.

Tor Ketil Larsen, overlege og professor i psykiatri har sammen med psykologspesialist Dan Tungland brukt halvannen dag på å gå gjennom sin rettspsykiatriske vurdering.

Torsdag konkluderte de med at den tiltalte 19-åringen har hatt en rusutløst psykose på gjerningstidspunktet den 29. juli i fjor og i månedene forut for dette. K

ommer retten til at denne var selvpåført kan retten dømme 19-åringen til fengsel eller forvaring for drapet.

Tor Inge Borgersen har ført en rekke vitner med tanke på at 19-åringen var psykotisk før han begynte å ruse seg på cannabis.

Kommer retten til at dette er tilfelle kan 19-åringen dømmes til overføring til tvungent psykisk helsevern.

LES OGSÅ: Brast i gråt da han forklarte seg om funn av Sunniva

Ble psykotisk

I går tok de sakkyndige for seg en tilleggsvurdering av 19-åringen etter at legen i fengselet opplevde ham som psykotisk i slutten av mars i år.

På dette tidspunktet fikk 19-åringen forkynt tiltalen der det kom fram at han også skal ha avgitt falsk forklaring om en annen person, samt at han var tiltalt for likskjending.

Larsen og Tungland har konkludert med at 19-åringen hadde en uspesifisert psykoselidelse i denne perioden, men at symptomene gikk over etter noen uker ved hjelp antipsykotiske medisiner.

Tor Inge Borgersen spurte Larsen om den siste psykoseutviklingen hadde ført til tvil angående deres tidligere vurderinger.

– Tvert imot. Jeg er mer trygg på at vi hadde gjort en god vurdering, for her fikk vi sett observanden da han var psykotisk, og da var han helt annerledes enn hva han var høsten 2018, da vi vurderte ham, svarte Larsen.

Saken fortsetter mandag og da skal retten få høre partenes prosedyrer før saken tas opp til doms.

LES OGSÅ: Varhaug-drapet: – Søkte etter drap, tortur og overgrepsbilder