Foto: NTB scanpix

Produsent av arbeidsklær gikk konkurs

Fredag var det slutt for et firma som har produsert arbeidsklær.

Det var firmaet Bulldog Workwear AS som har i Haugaland tingrett og meldte oppbud.

Firmaet som har produsert arbeidsklær har holdt til i Ølen og opplyste å ha en gjeld på 7.377.072 kroner.

Selskapets aktiva i form av et varelager, diverse utstyr og utestående fordringer har en samlet anslått verdi på 3.687.547 kroner. Firmaet var fram til fredag igangværende og hadde den siste tiden fire ansatte.

Bulldog Workwear AS omsatte i 2018 for 11,3 millioner kroner og fikk samme år et negativt resultat på 2,8 millioner kroner.

LES OGSÅ: Gatekjøkken gikk konkurs

Firmaet har hatt forhandlere over store deler av Norge og har også solgt produktene sine i Danmark.

Haugaland tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Thor Harald Eike er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 15. oktober.

LES OGSÅ: Kyllingprodusent slått konkurs

LES OGSÅ: Kyllingprodusent slått konkurs