Polsk maler konkurs med 450.000 kroner i gjeld

Den 38 år gamle polske maleren skylder nesten 450.000 kroner til Skatt Vest og Kemneren i Stavanger. Onsdag ble han slått konkurs.

Kravene mot 38-åringen gjelder utskrevet forskuddsskatt og restskatt for perioden 2012 til 2015 på til sammen 387.282 kroner samt merverdiavgift på 62.165 kroner, totalt 449.447 kroner.

LES OGSÅ: Forsvunnet renholder konkurs

38-åringen har drevet et enkeltmannsforetak innenfor malings- og byggearbeider med adresse på Hinna.

LES OGSÅ: Byggefirma konkurs

Da 38-åringen møtte i retten erkjente han å skylde det aktuelle beløpet og at han ikke hadde gjeld utover det.

Han erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke konkurs.

LES OGSÅ: To byggefirmaer konkurs

Det er allerede holdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og Stavanger tingrett kom til at vilkårene var til stede for å ta konkursbegjæringen til følge.

Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer og skiftesamling er berammet 25. april i år.

LES OGSÅ: Taubåt & Lekter AS konkurs