Plateselskap gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var Coastal Town Records AS som fredag var i Dalane tingrett og meldte oppbud.

Plateselskapet har holdt til i Egersund og ble stiftet i 2018. 

Coastal Town Records AS har drevet med produksjon av vinylplater og omsatte i 2019 for litt over 2,8 millioner kroner. Firmaet fikk samme år et negativt resultat før skatt på nesten 1,2 millioner kroner.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på tre millioner kroner og at selskapets aktiva i form av ulikt lydutstyr har en samlet anslått verdi på omkring 400.000 kroner.

LES OGSÅ: Gravemaskinfirma slått konkurs

Dalane tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

«Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Lars Martin Ramsland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt den 17. november.

LES OGSÅ: Kaffefirma slått konkurs av kemnerenKaffefirma slått konkurs av kemneren

LES OGSÅ: Legesenter gikk konkurs