Plateselskap gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var Cdr Records AS som fredag var i Jæren tingrett og meldte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 377.000 kroner og at selskapets aktiva vesentlig består av musikkalbum med en samlet anslått verdi på 10.000 kroner.

Cdr Records AS har holdt til på Klepp og retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

LES OGSÅ: Firmaet til artist ble tvangsoppløst

«Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 12. august.

LES OGSÅ: Eventfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Byggefirma gikk konkurs